ساخت فیلم “Beeltejuice” در حال ساخت “مستند برای اخیرا فریب” است – این مستند عمیقا به تولید کلاسیک کمدی ترسناک تیم برتون ، از تیراندازی در شهر کوچک کرنت شرقی شرقی ، ورمونت تا ساختن توقف های پیچیده فرو می رود. موجودات متحرک و جلوه های متحرک.

ساخت “Beeltejuice” در حال ساخت “مستند برای اخیرا فریب” است – این مستند عمیقا به تولید کلاسیک کمدی ترسناک تیم برتون ، از تیراندازی در شهر کوچک کرنت شرقی شرقی ، ورمونت تا ساختن توقف های پیچیده فرو می رود. موجودات متحرک و جلوه های متحرک.

مطلب پیشنهادی  دیوانه ترین فیلم کمدی وحشت: "زنده زنده" به کارگردانی پیتر جکسون

پاسخی بگذارید