زیرنویس روشن یا خاموش است؟

من شخصاً آنها را روشن نمی کنم زیرا اگر این کار را انجام دهم ، تمام وقت را صرف خواندن می کنم. اما هم اتاقی من آنها را دوست دارد و سالهاست که از آنها استفاده می کند. فکر او این است که درک آنچه اتفاق می افتد ساده تر است و پس مجبور نیستید صدا را با صدای بلند بلند کنید. من از حجم جلوی آن لذت می برم ، زیرا لذت می برم و به آنچه می بینم ، علاقه مندم.

مطلب پیشنهادی  خون و پول - تریلر رسمی

پاسخی بگذارید