زیباترین فیلمی که تاکنون دیده اید کدام است؟

مال من احتمالاً من را با نام خود یا احوالات گل گلی بودن صدا می کند. مورد آخر در قلب من جایگاه ویژه ای دارد. هر عکس از CMBYN کمال است. مرور مجدد این فیلم ها باعث می شود احساس خوشبختی و رضایت خاطر داشته باشم. آیا در مورد هر فیلمی نظیر مشابه دارید؟ بلا بلا بلا. به من اجازه ارسال نمی دهد مگر اینکه 300 کلمه ای باشم. Urghhh مشترک !! این سومین بار است که این کار را می کنم. دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم این آخرین باری است که سعی می کنم.

مطلب پیشنهادی  نام فیلم خون آشام غیر دراکولای مورد علاقه خود را بگذارید

پاسخی بگذارید