زمان برای شکار (Netflix)

گه مقدس من تازه تماشای این کار را تمام کردم و خیلی شدید بود. من تعجب کردم که هیچ کس در مورد این صحبت نمی کند. من از تماشای آن بسیار استرس داشتم (دقیقاً مثل انگل) و فقط می توانستم آنچه را که شخصیت ها به طور کلی احساس می کردند احساس کنند. به نظر من این ترسناکترین اکشن من تا به حال دیده ام. من فکر نمی کنم که هنگام تماشای اکشن ، احساس ترس کرده ام. به نظرم این یک هیجان انگیز است. بچه ها چی فکر کردی؟

مطلب پیشنهادی  چادویک بوزمن ، بازیگر "پلنگ سیاه" پس از 4 سال مبارزه با سرطان روده بزرگ در 43 سالگی درگذشت

پاسخی بگذارید