ریچارد دونر تایید کرد که کارگردانی “Lethal Weapon 5” را بر عهده خواهد داشت

ریچارد دونر تایید کرد که کارگردانی “Lethal Weapon 5” را بر عهده خواهد داشت

مطلب پیشنهادی  جنبه های فیلم های دهه 80 و 90 که در فیلم های معاصر کمتر دیده می شود؟

پاسخی بگذارید