ریسک کسب و کار – طنز چیست؟

برای اولین بار فقط ریسک کسب و کار را دیدم. فکرش عالی بود! من به طور آنلاین می خوانم که این فیلم یکی از بهترین تماشاگران دهه 80 است. من می توانم ببینم که این یک طنز چیست اما دقیقاً چیست؟ زندگی حومه مدرن-آمریکایی؟ نظام سرمایه داری؟ جوانان مشکل آمریکا؟ کنجکاو برای دیدن چگونگی و چرا مردم آن را به عنوان یک طنز می دیدند.

مطلب پیشنهادی  آیا می توانیم در مورد چگونگی بهترین فیلم گرگینه 30 سال گذشته ماه بد (1996) صحبت کنیم؟

پاسخی بگذارید