رمز و راز D.B. کوپر (2020): پیش پرده رسمی | HBO | [November 26]

رمز و راز D.B. کوپر (2020): پیش پرده رسمی | HBO | [November 26]

مطلب پیشنهادی  "The Virtuoso" یک قاتل حرفه ای را پیدا می کند که وظیفه جدیدی را از استاد و رئیس معمایی خود (هاپکینز) می پذیرد. با توجه به اینکه کجا و چه زمانی همراه با یک سرنخ رمزآلود ، مرد ضربه ای روشمند باید علامت مرموز خود را از میان چندین هدف احتمالی شناسایی کند!

پاسخی بگذارید