راه اندازی مجدد “Thing” در توسعه اولیه با Blumhouse ، جان کارپنتر

راه اندازی مجدد “Thing” در توسعه اولیه با Blumhouse ، جان کارپنتر

مطلب پیشنهادی  آیا هنگامی که هیت لجر برای اولین بار در TDK بازیگر شد ، شکی وجود دارد؟

پاسخی بگذارید