راز: جرات ورود به Dreamboard

به یاد بیاورید وقتی متخصصان انرژی ، متخصصان اعداد و ارقام ، مربیان یوگای خودآموخته و معلمان خودآموزی اولین کتاب را روی ما فشار می دادند. من فکر کردم که این راز قبلاً گفته شده بود و ما با آن کلاغت متافیزیکی کارمان تمام شد. راستی یه دیگه!؟!؟!
من به شدت برای هر دو خانم کروز سابق و جاش لوکاس خجالت می کشم.
دیگر یک راز نیست!

مطلب پیشنهادی  پیش بینی های اسکار 2021: همه دسته های جوایز

پاسخی بگذارید