راجر دیكینز می گوید كه كات 4 ساعته ترور جسی جیمز توسط ترسو رابرت فورد انجام شد كه از نسخه 3 ساعته اكران در سینماها بهتر است

راجر دیكینز می گوید كه 4 ساعت كشته شدن فیلم ترور جسی جیمز توسط ترسو رابرت فورد بهتر از نسخه 3 ساعته اكران در سینماها بود

مطلب پیشنهادی  Saul Bass Turn 100 - Trailer Channel Criterion

پاسخی بگذارید