رابرت Eggers می گوید فیلم بعدی “Northman” آنقدر گسترده است که او روند فرایند آمادگی خود را تغییر داد

رابرت Eggers می گوید بعدی “Northman” آنقدر گسترده است که او روند فرایند آمادگی خود را تغییر داد

مطلب پیشنهادی  این طرفداران ترسناک لحظه های اصلی را از "بیگانه" بدون بودجه در طول قرنطینه باز می کنند

پاسخی بگذارید