دیوید لینچ و خدمه او به اجرای غیر کلامی نائومی واتس در پشت صحنه Mulholland Dr. (1999) کف زدند.

دیوید لینچ و خدمه او به اجرای غیر کلامی نائومی واتس در پشت صحنه Mulholland Dr. (1999) کف زدند.

مطلب پیشنهادی  هوک (1991) یک اسطوره شناسی پیتر پن بسیار جاه طلب و خلاق بود!

پاسخی بگذارید