دیوید لینچ تأیید می کند که برنامه همه گیر متوقف شده است که برنامه های خود را برای اجرای یک پروژه جدید متوقف کرده است

دیوید لینچ تأیید می کند که برنامه همه گیر متوقف شده است که برنامه های خود را برای اجرای یک پروژه جدید متوقف کرده است

مطلب پیشنهادی  جزئیات آنلاین بازار فیلم های آمریکایی 2020: 300 غرفه دار ، 1000 خریدار سرنشین

پاسخی بگذارید