دیزی ریدلی: قوس ری مدام تغییر می کرد.

دیزی ریدلی: قوس ری مدام تغییر می کرد.

مطلب پیشنهادی  من اخیراً "گاتاکا" را دوباره تماشا کردم (فیلمی زودتر از زمان خودش) و متوجه شدم که دنی Devito آن را تهیه کرده است. چه اعتبار جالب دیگری تصادف کرده اید؟

پاسخی بگذارید