دیزی ریدلی ، کریستین اسکات توماس و نینا هوس برای بازی در درام جنگ جهانی دوم “زنان در قلعه” از سه گانه “همسر” – حدود سه بیوه توطئه گر درگیر در یک سو assass قصد به هیتلر ، و نحوه برخورد هر یک از آنها با زندگی شخصی و ویرانی های اطراف او.

دیزی ریدلی ، کریستین اسکات توماس و نینا هوس برای بازی در درام جنگ جهانی دوم “زنان در قلعه” از سه گانه “همسر” – حدود سه بیوه توطئه گر درگیر در یک سو assass قصد به هیتلر ، و نحوه برخورد هر یک از آنها با زندگی شخصی و ویرانی های اطراف او.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی با احساس مشابه 500 روز تابستان / گمشده در ترجمه / نیمه شب در پاریس؟

پاسخی بگذارید