دیزنی پلاس پس از هشدار در مورد کلیشه ها ، تصاویر منفی ، “پیتر پن” ، “دامبو” ، “آریستوکات” را از پروفایل کودکان بیرون می کشد

دیزنی پلاس پس از هشدار در مورد کلیشه ها ، تصاویر منفی ، “پیتر پن” ، “دامبو” ، “آریستوکات” را از پروفایل کودکان بیرون می کشد

مطلب پیشنهادی  ترسناکترین پیشنهادات فیلم؟

پاسخی بگذارید