دیزنی باید Toy Story 1-3 را به کیفیت انیمیشن TS4 مجدداً ارائه دهد

من می دانم که این می تواند به عنوان دخمه گور لوکاس با جنگ ستارگان اصلی در نظر گرفته شود. اما از آنجا که فیلم های Toy Story همه ویژگی های انیمیشن سه بعدی هستند ، می توان همه فیلم ها را با همان کیفیت انیمیشن آخرین قسط ارائه داد. تغییرات عمده می تواند چهره های اندی و مادرش باشد ، اما علاوه بر آن ، می تواند یک پیشرفت اساسی برای مواردی باشد که ساخت موهای قبلی ، بافت ها غیرممکن بود. در پایان این لوازم آرایشی است زیرا صداها و ترکیب آنها حفظ می شود. تا زمانی که دیزنی اصالت ها را از تاریخ حذف نکند ، این می تواند یک ویژگی برای افزودن نسخه ویژه باشد.

مطلب پیشنهادی  استوارت کورنفلد ، تهیه کننده 'Zoolander' ، 'Tropic Thunder'، 'The Fly'، 'Blades of Glory'، 'Dodgeball' و 'Tenacious D' در سن 67 سالگی درگذشت.

پاسخی بگذارید