دوست دختر من در دوره او قرار دارد و او می خواهد فیلم هایی را تماشا کند که همزمان خوشحال و غمناک هستند. کمک؟

من وظیفه پیدا کردن فیلم هایی را داشته ام که همزمان خوشحال و غمگین هستند. در واقع این یک کار معمولی است و من ایده های خود را از دست می دهم ، بنابراین به کمک نیاز دارم.

ما آخرین بار کارورز را تماشا کردیم و او از آن خوشحال شد ** ، حتی اگر او گریه می کرد زیرا از “آن پیرمرد” (رابرت دنیرو) پشیمان شد. بنابراین من فکر می کنم این نوع فیلمی است که باید برای آن هدف قرار دهم … فیلم ها یا کمدی هایی با احساس غم و اندوه “احساس خوب”.

مطلب پیشنهادی  دنیس ویلنوو دو انتهای به "زندانیان" هیجان انگیز خود زد

توصیه ای برای تماشای آنچه شما می توانید احساس خوبی داشته باشید اما در عین حال برخی از فرصت های گریه را دارید؟

برای بچه ها ، نیمی دیگر که دوست دارد وقتی احساس پایین می کند تماشا کنید؟

Pls halp.

پاسخی بگذارید