دوست دختر من در دوره او قرار دارد و او می خواهد فیلم هایی را تماشا کند که همزمان خوشحال و غمناک هستند. کمک؟

من وظیفه پیدا کردن فیلم هایی را داشته ام که همزمان خوشحال و غمگین هستند. در واقع این یک کار معمولی است و من ایده های خود را از دست می دهم ، بنابراین به کمک نیاز دارم.

ما آخرین بار کارورز را تماشا کردیم و او از آن خوشحال شد ** ، حتی اگر او گریه می کرد زیرا از “آن پیرمرد” (رابرت دنیرو) پشیمان شد. بنابراین من فکر می کنم این نوع فیلمی است که باید برای آن هدف قرار دهم … فیلم ها یا کمدی هایی با احساس غم و اندوه “احساس خوب”.

مطلب پیشنهادی  دیزنی Pulls 'Artemis Fowl' از تئاترها ، در دیزنی + خواهد شد

توصیه ای برای تماشای آنچه شما می توانید احساس خوبی داشته باشید اما در عین حال برخی از فرصت های گریه را دارید؟

برای بچه ها ، نیمی دیگر که دوست دارد وقتی احساس پایین می کند تماشا کنید؟

Pls halp.

پاسخی بگذارید