دنیس ویلنو از راجر دیكینز چپ كرد و ترس از داشتن فیلم های ترنس مالیك در آیفون خود

دنیس ویلنو از راجر دیکینز چپ کرد با داشتن فیلم های ترنس مالیک در آیفون خود وحشت کرد

مطلب پیشنهادی  الگوریتم اصول یک پارادوکس است [spoiler]

پاسخی بگذارید