دقیقاً تعریف سینمایی چیست؟

آیا منظور فقط سینمای سبک مدرسه قدیمی است؟ با بسیاری از جلوه های گرافیکی مانند شکوفه و چیزهای دیگر؟ همچنین چگونه فریم در این مورد بازی می کند ، مانند چیزی که باعث می شود 24 فریم در ثانیه سینمایی بیشتر از 120 فریم در ثانیه باشد؟ با این وجود واقعاً ، من با افراد زیادی در این باره صحبت کردم ، اما هیچ کس نمی تواند معنای سینمایی را تعریف کند ، بنابراین تصور می کنم این مکان مناسبترین مکان برای پرسیدن است.

مطلب پیشنهادی  ماده زندگی سیاه

پاسخی بگذارید