در Braveheart ، فرمانده انگلیسی / ژنرال با از دست دادن لبخند خود چنین عملکردی عالی است.

در Braveheart ، فرمانده انگلیسی / ژنرال با از دست دادن لبخند خود چنین عملکردی عالی است.

https://youtu.be/eclbaC3q94k?t=178

مطلب پیشنهادی  چه فیلم هایی را در سینماها دیده اید که مخاطب ذهن خود را از دست داده (با خنده ، ترس ، احساسات دیگر)؟

پاسخی بگذارید