در پادشاهی بهشت ​​منظور پرنسس سیبلا از “من اینجا هستم زیرا در شرق بین یک شخص و دیگری فقط نور وجود دارد” چه منظور داشت؟

سلام،

هنگامی که من در حال تماشای یک هستم ، می خواهم همه گفتگوها را درک کنم ، در غیر این صورت متاسفانه نمی توانم از لذت ببرم.

هنگام تماشای پادشاهی بهشت ​​، من چیزی را نمی فهمیدم که پرنسس سیبلا گفت: “من اینجا هستم ، زیرا در شرق ، بین یک شخص و دیگری فقط نور وجود دارد.”

مطلب پیشنهادی  افسانه های شیرین کاری هایدی و رنه Moneymaker در مورد MCU ، جان ویک و موارد دیگر صحبت می کنند

آیا کسی می تواند کمک کند؟

با تشکر

پاسخی بگذارید