در واقع عشق ، 2003

مردم سلام

من فقط یکبار دیگر داشتم LA را می دیدم و در مورد “عاقبت” روز بینی قرمز فهمیدم. از این رو اندرو لینکلن می گوید که او واقعاً با یکی از دختران کارت عقد ازدواج می کند ، اما از آنجا که من در مشاهیر قوی نیستم ، فکر می کردم – چهار دختر اصلی کارت های نشانه ای که به کیرا نشان داد چه کسانی بودند؟ من فکر می کنم یکی از آنها کیت ماس ​​است ، اما جستجوی گوگل در مورد اینکه بقیه چه کسی بوده اند واقعاً مفید نبوده است.

مطلب پیشنهادی  آیا کسی لطفاً صحنه هتل اسارت Brüno (2009) را توضیح دهد؟

کسی چگونه را دوست دارد و از افراد مشهور می داند؟ خیلی دوست دارم جوابی بگیرم 🙂

پاسخی بگذارید