در «فرار از سال 2015» ، دقیقاً چه چیزی منجر به اعتراضات خشونت آمیز و ظهور شورشیانی می شود که اساساً تروریست در کشور خودشان هستند؟

من هرگز نفهمیده ام که چرا یک شرکت آمریکایی با گرفتن خط آب خود باعث می شود که مردم آن کشور به قاتلان واقعی تبدیل شوند که ماسک هایی معادل تروریست ها را پوشیده و مردم خود را به قتل می رسانند.

من فقط می خواهم بدانم که آیا جنبه ای بزرگتر ، با جزئیات کمتر در فیلم وجود دارد که نشان می دهد چرا شورشیان به روشی که انجام می دهند عمل می کنند. اگر این تنها موردی باشد که آنها فقط به دلیل تامین آب آنها یا هر آنچه که توسط شرکت های آمریکایی تصاحب شده اند ، به این طریق بدل شوند ، مطمئناً این فقط فشار کامل آن است؟

مطلب پیشنهادی  آیا عملکرد یک بازیگر در یک فیلم تاکنون شما را تحت تأثیر قرار داده است تا جایی که شما را از تماشای فیلم های آینده با بازی در آن شخص منصرف می کند؟

پاسخی بگذارید