در طول این کوارترین لیستی از بهترین فیلم ها و بهترین کارگردانان تاریخ سینما را با کمک دوستان ، خانواده و اینترنت ایجاد کرده ام. لطفا در فیلم ها یا کارگردانانی که در نظرات از دست داده ام ، احساس راحتی کنید. سلامتی و ایمن ماندن.

در طول این کوارترین لیستی از بهترین ها و بهترین کارگردانان تاریخ سینما را با کمک دوستان ، خانواده و اینترنت ایجاد کرده ام. لطفا در ها یا کارگردانانی که در نظرات از دست داده ام ، احساس راحتی کنید. سلامتی و ایمن ماندن.

مطلب پیشنهادی  The Predator یکی از عجیب ترین و عجیب ترین تجربیات فیلم من بوده است (Spoilers)

پاسخی بگذارید