در سال 1994 ، راجر ابربر فیلم کمدی “پول شیر” را مرور کرد ، فیلمی درباره یک روسپی که 3 پسر را دوست می کند. او آنقدر متنفر بود ، که آن را به یک بررسی منفی متعارف نداد. در عوض ، او نقد و بررسی خود را به عنوان گفتگوی داستانی بین دو مدیر استودیو در حال بحث درباره فیلم بیان کرد.

در سال 1994 ، راجر ابربر فیلم کمدی “پول شیر” را مرور کرد ، فیلمی درباره یک روسپی که 3 پسر را دوست می کند. او آنقدر متنفر بود ، که آن را به یک بررسی منفی متعارف نداد. در عوض ، او نقد و بررسی خود را به عنوان گفتگوی داستانی بین دو مدیر استودیو در حال بحث درباره فیلم بیان کرد.

مطلب پیشنهادی  چیزی که مرا در مورد فیلم / تلویزیون نشان می دهد که در دهه 80 پخش می شود

پاسخی بگذارید