در دانشگاه هیولا ، ترسناک ها کسانی هستند که بت شده اند و هر هیولای کوچولو می خواهد باشد.

ورزشکاران ، بازیگران ، افراد مشهور. این چیزی است که بچه ها می خواهند باشند. آنها همه پول را بدست می آورند. آنها مشهور هستند. آنها هر آنچه را که می خواهند می گیرند. اما ، در جهان Monsters، Inc. ، کارگران سخت کوش کسانی هستند که بچه ها می خواهند باشند! کارتهای “ورزشی” وجود داشتند که از بهترین ترسناک ها ساخته شده اند. آنها می خواستند وقتی بزرگ شدند دقیقاً مثل آنها باشند. ترسناک! هیولاهایی که به تأمین نیرو در شهرهایشان کمک می کنند!

مطلب پیشنهادی  Zack Snyders بتمن V سوپرمن کارگردانان تفسیر زنده

من می خواستم آن را به اشتراک بگذارم نکته ظریف نیست ، اما تمرکز آن نیست. آنهایی که آنها جشن می گیرند مستحق توجه هستند!

پاسخی بگذارید