در حال جستجو برای یک فیلم قدیمی [1990s?] دست او توسط آن ماشین عظیم برش کاغذ / پول قطع شد.

تمام چیزی که من به یاد می آورم (مبهم) این بود که این افراد در بعضی از باند ها هستند ، آنها این دستگاه را چاپ کرده و پول های جعلی را برش می دهند.

دو نفر از آنها با هم درگیر شدند ، یک پسر دست دیگری را داخل دستگاه قرار داد ، دکمه پا را فشار داد تا قفل شود و دکمه برش را فشار داد تا دست های آن پسر را خرد کند.

مطلب پیشنهادی  بعد از دیدن بار دوم در کدام فیلم تغییر عقیده کاملی داشتید؟

متأسفانه تنها صحنه ای است که به یاد می آورم.
ممکن است یک فیلم هنگ کنگی باشد.

پاسخی بگذارید