در حالی که «سریع و خشمگین» 20 ساله می شود ، وین دیزل ، میشل رودریگز و بقیه اعضای خانواده در مورد فیلم شروع کننده همه چیز تأمل می کنند.

در حالی که «سریع و خشمگین» 20 ساله می شود ، وین دیزل ، میشل رودریگز و بقیه اعضای خانواده در مورد فیلم شروع کننده همه چیز تأمل می کنند.

مطلب پیشنهادی  من افسانه هستم: تبدیل شدن به یک شرور در یک دوبینی خون آشام

پاسخی بگذارید