در جهانی بدون سالن های سینما… کسانی که از بین رفتن تئاتر را تشویق می کنند باید عواقب یک حرکت کامل به جریان را در نظر بگیرند.

در جهانی بدون سالن های سینما… کسانی که از بین رفتن تئاتر را تشویق می کنند باید عواقب یک حرکت کامل به جریان را در نظر بگیرند.

مطلب پیشنهادی  OSS 117 3 - 1st Teaser - با ژان دوجاردین ، ​​سومین قسمت از مجموعه فیلم های جعلی جاسوسی فرانسه ، 12 سال پس از OSS 117: Lost in Rio.

پاسخی بگذارید