در اینجا 4 ویژگی Indie آورده شده است که سزاوار یک شات در اسکار امسال هستند

در اینجا 4 ویژگی Indie آورده شده است که سزاوار یک شات در اسکار امسال هستند

مطلب پیشنهادی  Inland Empire- برای من مناسب است؟ ارزششو داره؟

پاسخی بگذارید