‘درس پیانو’: دنزل واشنگتن می خواهد باری جنکینز برای کارگردانی ساموئل ال جکسون و جان دیوید واشنگتن در یک فیلم جدید

“درس پیانو”: دنزل واشنگتن می خواهد باری جنکینز برای کارگردانی ساموئل ال جکسون و جان دیوید واشنگتن در یک فیلم جدید

مطلب پیشنهادی  پل کریفو ، طراح 400+ پوستر فیلم نمادین از جمله "در گرمای شب" ، "مونتی پایتون و جام مقدس" ، "مرد ماراتن" ، "گتسبی بزرگ" ، "فرار بزرگ" ، در 98 سالگی درگذشت

پاسخی بگذارید