دانکن جونز فیلمنامه ای را برای اقتباس فیلم “Full Throttle” از LucasArts در حین قفل نوشت و آن را در Dropbox بارگذاری کرد.

دانکن جونز فیلمنامه ای را برای اقتباس “Full Throttle” از LucasArts در حین قفل نوشت و آن را در Dropbox بارگذاری کرد.

مطلب پیشنهادی  بهترین فیلم دنیس ویلنو تاکنون؟

پاسخی بگذارید