داستان ازدواج. چه کسی روسری بدتر است یا آدم؟

آدم
غلامان غافل
رابطه ای دارد
صندلی ماشین را خطرناک می کند که می تواند باعث آسیب دیدگی شود
او را شبیه یک الکلی می کند
در آخرین جنگ آنها فریاد می زند که او باید بمیرد

اسکارلت
طلاق بر آدم می گذارد
هنری را از او دور می کند
در طول مبارزات عظیم ، آدم را فقط به پدرش می گوید زیرا او می داند كه به او صدمه می زند

مطلب پیشنهادی  چگونه فیلمبرداری در "کازینو رویال" انقلابی در باند | هنر فیلم

پاسخی بگذارید