دارن آرونوفسکی فیلم بعدی “نهنگ” را در A24 تنظیم کرد با برندان فریزر که قرار است ستاره شود – بر اساس بازی ساموئل دی. هانتر ، یک انسان منزوی 600 پوندی که از دنیا پنهان شده و به آرامی خودش را می کشد ، آخرین فرصت را دارد رستگاری

دارن آرونوفسکی بعدی “نهنگ” را در A24 تنظیم کرد با برندان فریزر که قرار است ستاره شود – بر اساس بازی ساموئل دی. هانتر ، یک انسان منزوی 600 پوندی که از دنیا پنهان شده و به آرامی خودش را می کشد ، آخرین فرصت را دارد رستگاری

مطلب پیشنهادی  از آنجا که ریوز ریدلر به وضوح از زودیاک الهام می گیرد امیدوارم صحنه ای به همان اندازه ترسناک در بتمن بدست آوریم

پاسخی بگذارید