‘خیابان آتش Elmo ‘بازدید 35؛ نویسنده نویسنده کارل کورلندر به یاد می آورد فیلم سینمایی Quintessential در دهه 80 جوئل شوماخر

‘خیابان آتش Elmo ‘بازدید 35؛ نویسنده نویسنده کارل کورلندر به یاد می آورد سینمایی Quintessential در دهه 80 جوئل شوماخر

مطلب پیشنهادی  Fantastic Mr. Fox یکی از بهترین اقتباس های کتاب به فیلم است که من تا به حال دیده ام.

پاسخی بگذارید