خواکین ققنوس برای فیلم Walk the Line کاملاً مناسب بود

در فیلم Walk the Line ، یکی از اصلی ترین تمرکزها ، گناه جانی کش در مورد مرگ برادر بزرگترش جک است. شما می توانید ببینید که چقدر درد نقدی به لطف عملکرد خواکین ققنوس است. به اعتقاد من ، مرگ واقعی زندگی برادر بزرگتر خود ققنوس ریور همان چیزی است که به او در رسیدن به رئالیسم از اندوه و سبک زندگی مخرب او کمک کرد.

مطلب پیشنهادی  آیا یک فیلم برای اینکه خوب باشد باید لذت بخش باشد؟

پاسخی بگذارید