خطر نزدیک نبرد طولانی قهوهای مایل به زرد – افراد بد کی بودند؟

من سعی نمی کنم بی احترامی باشم اگرچه ممکن است فیلم هایی با تفاوت های ظریف و واقعی از بین بروند – به طور معمول فیلم های جنگی گذشته در ده سال گذشته.

وقتی این فیلم را تماشا کردم ، تمام چیزی که دیدم خارجی ها با سلاح های پیشرفته بودند که مردم بومی را در درو می کشیدند. در پایان برخی از آهنگ های ضد جنگ ذرت در پایان پخش می شود که چقدر مرگ در نبرد وحشتناک بود. که کاملاً با پیام روی صفحه نمایش برخورد می کند BRAGGING که یک نیروی کوچک از استرالین ها با شجاعت یک تن ویتنامی را کشته است.

مطلب پیشنهادی  من 990 فیلم دیده ام. فیلم من شماره 1000 چیست؟

آیا این فیلم برای هر کس دیگری دو قطبی به نظر می رسد؟ آیا این ضد جنگ است یا محرک جنوژیستی نورد است؟

پاسخی بگذارید