خرچنگ – چه حیوانی را انتخاب می کنید؟

من عاشق عجیب و غریب کالین فارل The Lobster هستم. برای افرادی که آن را ندیده اند ، این یک در دنیایی است که اگر در مدت زمان مشخصی شریک زندگی سازگار خود را پیدا نکنید ، به حیوان مورد نظر خود تبدیل می شوید. سوال من این است که شما چه حیوانی را انتخاب می کنید و چرا؟

مطلب پیشنهادی  با اشتیاق از فیلمی نام ببرید که از آن متنفرید

پاسخی بگذارید