حق رای دادن فیلم با بهترین کارگردان ها؟

کدام فرانشیز فیلم بهترین کارگردان ها را دارد؟ من شخصاً معتقدم که این حق امتیاز Alien با ریدلی اسکات ، جیمز کامرون ، فینچر و ژان پیر ژونه است. تنها حق رای دادن که حتی نزدیک می شود Mission: Impossible حق رای دادن با دی پالما ، جان وو ، جی جی آبرامز ، برد برد و مک کواری است. حق رای دادن دیگری که دلم برای آن تنگ شده باشد ، کارگردانان خوب / عالی زیادی داشته باشد؟

مطلب پیشنهادی  "یک منبع بی پایان از مردان سفیدپوست وجود دارد. اما همیشه تعداد محدودی انسان وجود داشته است." -Old Lodge Skins ، "مرد کوچک بزرگ"

پاسخی بگذارید