حالا که چند سال روی آن نشسته اند ، مردم درباره خرچنگ چه فکر می کنند.

ماه ها در لیست من بود. از همه صداقت احساس ناامیدی می کنم. گرچه نمایش ها درخشان بودند ، شخصیت ها به هیچ وجه با من ارتباط نداشتند. احساس می کنم کارگردان سعی کرده مخاطب را با محتوا شوکه کند و در عین حال با تنظیم مالیخولیایی آن را ضعیف کند. با این وجود فکر نمی کردم نمره عالی باشد.

مطلب پیشنهادی  مرد نامرئی می خورد

6/10

پاسخی بگذارید