جیم گافیگان و رئا Seehorn در حال باز کردن درام کمدی علمی تخیلی “Linoleum” – یک مجری تلویزیونی ناکام علوم کودکان با ساخت یک کشتی موشکی در گاراژ خود ، در حالی که سرنخ های سورئال که همه چیز در زندگی او نیست دقیقاً همانطور است که به نظر می رسد

جیم گافیگان و رئا Seehorn در حال باز کردن درام کمدی علمی تخیلی “Linoleum” – یک میزبان ناشناخته تلویزیونی علمی کودکان با ساخت یک کشتی موشکی در گاراژ خود ، در حالی که سرنخ های سورئال که همه چیز در زندگی او نیست دقیقاً همانطور است که به نظر می رسد

مطلب پیشنهادی  کسی که اصلاً دوست میدمارم نبود؟ به معنای واقعی کلمه. (شامل اسپویلرهای Wicker Man (1973) نیز هست.)

پاسخی بگذارید