جیمز کامرون قبل از شروع دوباره فیلمبرداری “آواتار 2” در قرنطینه تحت نظارت دولت نیوزیلند به 14 روز می رود و هنوز از ملاقات با تاریخ اکران دسامبر 2021 اطمینان دارد

جیمز کامرون قبل از شروع دوباره فیلمبرداری “آواتار 2” در قرنطینه تحت نظارت دولت نیوزیلند به 14 روز می رود و هنوز از ملاقات با تاریخ اکران دسامبر 2021 اطمینان دارد

مطلب پیشنهادی  پدوفیلی ، بی هویت و نازی ها: "پرنده نقاشی شده" را وارد کنید

پاسخی بگذارید