جیمز کامرون در آواتار 2: “من هر روز با تصاویر در آن جهان سر و کار دارم و روزهایی وجود دارد که به آن تصاویر نگاه می کنم و می گویم ،” این واقعاً شگفت انگیز است. “

جیمز کامرون در آواتار 2: “من هر روز با تصاویر در آن جهان سر و کار دارم و روزهایی وجود دارد که به آن تصاویر نگاه می کنم و می گویم ،” این واقعاً شگفت انگیز است. “

مطلب پیشنهادی  اولین نمونه امتیاز "مانک" ترنت رزنور (عکسهای پشت صحنه)

پاسخی بگذارید