جو روسو تهیه کننده / نویسنده می گوید: “استخراج 2” سال آینده فیلمبرداری خود را آغاز می کند

جو روسو تهیه کننده / نویسنده می گوید: “استخراج 2” سال آینده فیلمبرداری خود را آغاز می کند

مطلب پیشنهادی  Mogul Mowgli - پیش پرده رسمی | 30 اکتبر 2020

پاسخی بگذارید