جو جوناس و توماس سادوسکی به فیلم جنگی “بودجه” با بودجه بزرگ پیوستند در کنار جاناتان میجرز ، گلن پاول و کریستینا جکسون – دو خلبان جوان با طراحی جدیدی از جت جنگنده به مرزهای خود رسیده اند. اما دوستی آنها هنگامی آزمایش می شود که یکی از آنها در پشت خطوط دشمن سرنگون شود.

جو جوناس و توماس سادوسکی به فیلم جنگی “بودجه” با بودجه بزرگ پیوستند در کنار جاناتان میجرز ، گلن پاول و کریستینا جکسون – دو خلبان جوان با طراحی جدیدی از جت جنگنده به مرزهای خود رسیده اند. اما دوستی آنها هنگامی آزمایش می شود که یکی از آنها در پشت خطوط دشمن سرنگون شود.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که فکر می کنید بیشترین پاداش را دارند / پاداش می گیرند؟

پاسخی بگذارید