جهانی می گوید: “تور جهانی ترولز” در 3 هفته اول اجاره VOD تقریبا 100 میلیون دلار درآمد کسب می کند

جهانی می گوید: “تور جهانی ترولز” در 3 هفته اول اجاره VOD تقریبا 100 میلیون دلار درآمد کسب می کند

مطلب پیشنهادی  Mission Impossible II ، به کارگردانی جان وو ، عجیب و غریب شده است.

پاسخی بگذارید