جنیفر لوپز برای بازی در سریال ، سازگاری اجرایی “رمزنگاری” برای Netflix – مأمور FBI ، نینا گوئررا ، پس از ارسال استراتژیک کدهای پیچیده و معماهای آنلاین ، مربوط به قتل های اخیر ، طراحی شده برای جذب او به گربه ، خود را درگیر پرونده قاتل سریالی می کند. و تعقیب ماوس

جنیفر لوپز برای بازی در ، سازگاری اجرایی “رمزنگاری” برای Netflix – مأمور FBI ، نینا گوئررا ، پس از ارسال استراتژیک کدها و معماهای پیچیده آنلاین ، مربوط به قتل های اخیر ، که خود را به گربه سوق داده است ، خود را درگیر پرونده قاتل سریالی می کند. و تعقیب ماوس

مطلب پیشنهادی  لطفاً به من کمک کنید Thrillers / Neo Noir / Killers Serial تاریک را پیدا کنید

پاسخی بگذارید