جنگ سرد چه تاثیری بر هالیوود تا به امروز داشت؟ چند نمونه اخیر از فیلم هایی که بیانگر احساسات جنگ سرد هستند چیست؟

من در حال تحقیق بر روی تأثیری بودم که ذهنیت فرهنگی-اجتماعی در طول جنگ سرد بر صنعت فیلم سازی هالیوود و فیلم های آن داشت.
فیلم هایی مانند در یک مکان تنها (و فیلم نوآر به طور کلی) و شورشی بدون علت ، نمونه هایی از آن دوران هستند که برخی از مسائل اجتماعی آن زمان را نشان می دهند (اضطراب اتمی ، آسیب پس از جنگ ، تبلیغات ضد کمونیستی). این تا حدودی به دلیل کد تولید بود.

مطلب پیشنهادی  جی و باب خاموش دیگر در فیلم ترسناک کمدی کوین اسمیت - آرواره های گوزن ظاهر نمی شوند

چند نمونه معاصر از فیلم هایی که نشان می دهد احساسات جنگ سرد تأثیر مداومی بر جامعه آمریکا و نویسندگان ، کارگردانان و تهیه کنندگان هالیوود داشته است ، کدامند؟ آیا برخی از فیلم های جاسوسی و ابرقهرمانی معاصر هنوز هم این مسائل را منعکس می کنند؟

من از نظر شما هیجان زده ام ببخشید اگر اشتباهی کردم ، بومی زبان نیستم.

پاسخی بگذارید