جشنواره فیلم LGBTQ نیویورک مجموعه “Brokeback Mountain” را که به طور زنده با بازیگران تمام ترانس خوانده می شود تنظیم می کند. ترکیب برنامه AFI Summit؛ تخته سنگ Montclair نهایی شد – خلاصه جشنواره

جشنواره فیلم LGBTQ نیویورک مجموعه “Brokeback Mountain” را که با بازیگران تمام ترانس خوانده می شود ، تنظیم می کند. ترکیب برنامه AFI Summit؛ تخته سنگ Montclair نهایی شد – خلاصه جشنواره

مطلب پیشنهادی  لئوناردو دی کاپریو در جنگو Unchained

پاسخی بگذارید